Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening is het proces waarbij op basis van wettelijke kaders de ruimte wordt ingericht. Hierbij vind een afweging van verschillende belangen plaats. 2d planologisch adviesbureau vormt de schakel tussen uw belangen en de wettelijke eisen. 2d planologisch adviesbureau ondersteunt u door te adviseren over bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen en het omgevingsrecht.