Over 2D

2d planologisch adviesbureau is gespecialiseerd in het opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. 2d planologisch adviesbureau verzorgt desgewenst uw aanvraag omgevingsvergunning, het indienen van zienswijzen tegen een bestemmingsplan en/ of het instellen van (bezwaar en) beroep.

Bedrijfsvisie

De vraag van de opdrachtgever staat centraal. Het verzorgen van een passende oplossing voor ruimtelijke opgaven is het doel.
2d planologisch adviesbureau staat voor:
– Kwaliteit
– Resultaat
– Onafhankelijkheid

Het bureau

Sinds 2008 adviseert en ondersteunt 2d planologisch adviesbureau overheden, ondernemers en particulieren op het gebied van ruimtelijke ordening en het omgevingsrecht. De kenmerken van het bureau zijn vakmanschap, enthousiasme en oog voor kwaliteit.
Het bureau wordt geleid door Wil de Jongh (1976): Planoloog en ruimtelijke ordenaar.