Diensten


Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening is het proces waarbij op basis van wettelijke kaders de ruimte wordt ingericht. Hierbij vind een afweging van verschillende belangen plaats. 2d planologisch adviesbureau vormt de schakel tussen uw belangen en de wettelijke eisen. 2d planologisch adviesbureau ondersteunt u door te adviseren over bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen en het omgevingsrecht.

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht is in feite de verzamelnaam voor de regelgeving die voor een bepaald gebied geldt. Dit kunnen regels zijn op het gebied van ruimtelijke ordening, bouw- en/ of sloop regelgeving, maar ook regels met betrekking tot het kappen van een boom of het wijzigen van een monument.

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden. Sindsdien vraagt u een omgevingsvergunning aan als u bijvoorbeeld wilt bouwen.

2d planologisch adviesbureau ondersteunt u bij het opstellen en indienen van de aanvraag en indien nodig bij het instellen van bezwaar en/ of beroep.

Bestemmingsplan/ ruimtelijke onderbouwing

Het bestemmingsplan verschaft de juridische basis ten aanzien van wat wel of niet is toegestaan in een bepaald gebied (qua gebruik van gronden en bouwwerken en qua bouwvoorschriften).

Een bestemmingsplan wordt over het algemeen toegepast voor grotere projecten of in gevallen waarin nog niet duidelijk is wat het project exact omvat.

Wanneer een aanvraag omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een concreet plan of een concrete activiteit die in strijd met een bestemmingsplan is, kan in bepaalde gevallen een vergunning verleend worden wanneer het plan voorzien is van een goede ruimtelijke onderbouwing.

2d planologisch adviesbureau verzorgt het opstellen van zowel bestemmingsplannen als ruimtelijke onderbouwingen voor u en adviseert u over de te doorlopen procedures.

Advies

Gemeente
Heeft u ondersteuning nodig in het proces tot het komen van nieuwe bestemmingsplannen of het doorlopen van het omgevingsvergunningentraject? 2d planologisch adviesbureau adviseert en ondersteunt u. Met veeljarige ervaring binnen gemeentelijke organisaties staat 2d planologisch adviesbureau voor u klaar om zaken in gang te zetten en af te ronden.

Particulier
U heeft behoefte aan een bestemmingsplan of een ruimtelijke onderbouwing? U heeft een bouwplan maar wenst ondersteuning in de contacten met de gemeente? 2d planologisch adviesbureau ondersteunt en adviseert u.