Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht is in feite de verzamelnaam voor de regelgeving die voor een bepaald gebied geldt. Dit kunnen regels zijn op het gebied van ruimtelijke ordening, bouw- en/ of sloop regelgeving, maar ook regels met betrekking tot het kappen van een boom of het wijzigen van een monument.

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden. Sindsdien vraagt u een omgevingsvergunning aan als u bijvoorbeeld wilt bouwen.

2d planologisch adviesbureau ondersteunt u bij het opstellen en indienen van de aanvraag en indien nodig bij het instellen van bezwaar en/ of beroep.