Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan verschaft de juridische basis ten aanzien van wat wel of niet is toegestaan in een bepaald gebied (qua gebruik van gronden en bouwwerken en qua bouwvoorschriften).

Een bestemmingsplan wordt over het algemeen toegepast voor grotere projecten of in gevallen waarin nog niet duidelijk is wat het project exact omvat.

Wanneer een aanvraag omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een concreet plan of een concrete activiteit die in strijd met een bestemmingsplan is, kan in bepaalde gevallen een vergunning verleend worden wanneer het plan voorzien is van een goede ruimtelijke onderbouwing.

2d planologisch adviesbureau verzorgt het opstellen van zowel bestemmingsplannen als ruimtelijke onderbouwingen voor u en adviseert u over de te doorlopen procedures.